PROJEKTA VIETĒJĀS AKTIVITĀTES

                                                     PROJEKTA VIETĒJĀS AKTIVITĀTES

Jūlijs, 2015. Prezentācijas “Māksla un degradētā vide” gatavošana projekta noslēguma mobilitātei Trodheimā, Norvēģijā.

Jūnijs, 2015. Līdzdalība biedrības „Ūdenszīmes” ikgadējo Siena dienu organizēšanā un materiālā nodrošinājuma sagādē Jēkabpils novada Kaldabruņas skolā.

Maijs, 2015. Prezentācijas “Latvijas logi. Stikla otrā dzīve” izveide par pieredzi stiklapārstrādē un izglītojamo apmācībām mākslas priekšmetu izgatavošanā.

Aprīlis, 2015. Prezentācijas gatavošana par īstenotajām vietējām aktivitātēm, gatavojoties mobilitātei Konya, Turcijā.

Janvāris-marts, 2015. Metodiskā materiāla izstrāde par tematu „Perspektīva mākslā un ainavā”. Andas Svarānes prezentācijas popularizēšana lauku partnerības dalīborganizāciju vidū.

26.- 30.06.2014. 3.starptautiskās partneru tikšanās organizēšana Aknīstē.

Tikšanās tēma – Siena skulptūras lauku ainavā. Mobilitātes dalībnieki piedalījās biedrības „Ūdenszīmes” ikgadējās Siena dienās. Šī gada Siena dienas ieguva starptautisku skanējumu – līdzās vietējiem siena skulptūru veidotājiem savas skulptūras pirmo reizi dzīvē veidoja 15 projekta dalībvalstu pārstāvji. Norvēģiem tapa mūzikas instruments harmonika, 3 itāļu puiši sameistaroja zivi, francūžiem tapa vienradzis, turks un angliete veidoja tulpi, bet grieķi – antīku grieķu skulptūru. Projekta rezultātu biedrības augļu dārzā regulāri apskata daudzi apmeklētāji.

Latvijas partneris ”LP Sēlija” ir vienīgā lauku organizācija. Tikšanās dalībnieki izjuta patiesu kultūrvides šoku – dzīvošanu lauku klusumā, lauku ēdienu baudīšanu, braukšanu pa smilšainiem lauku ceļiem, siena skulptūru veidošanu, piedalīšanos Sēļu svētkos ar bagātīgu pašdarbības deju un dziedāšanas kolektīvu uzstāšanos. Daudziem tā bija pirmā šāda veida pieredze dzīvē.

Maijs-jūnijs, 2014. Gatavošanās partneru uzņemšanai Aknīstē.

Tikšanās tēma – Siena skulptūru izveide, dalība biedrības „Ūdenszīmes” rīkotajās Siena dienās Jēkabpils novada Kaldabruņā. Partneri aicināti iesūtīt savu plānoto siena skulptūru skices, lai varētu sagatavot skulptūru koka karkasus.

Aprīlis – maijs, 2014. Semināri „Ainava latviešu glezniecībā” partnerības dalīborganizācijās.

Pēc atgriešanās no Itālijas mobilitātes dalībnieces organizēja seminārus Amatniecības centrā „Māzers’ Krustpils novada Vīpē, Jēkabpils novada kultūras darbiniekiem un biedrībā „Ūdenszīmes”.

Novembris-decembris, 2013. Prezentāciju konkurss partnerības dalīborganizācijām „Ainava latviešu glezniecībā”.

Iesniegti 6 darbi. Labāko prezentāciju autores – biedrību „Ūdenszīmes” un „Vīpes stils” pārstāves ieguva tiesības piedalīties 2.starptautiskajā mobilitātē Castiglione del Lago, Itālijā.

Septembris, 2013 Gatavošanās partneru pirmajai tikšanās Londonā.

Sagatavota prezentācija par partnerības darbības prioritātēm, pieredzi pieaugušo izglītības pieejamības nodrošināšanā.

 Latvijas logi

 Mākslas galerijas ainavā