Monthly Archives: janvāris 2015

Fokusgrupu semināri

logoo

Biedrība „Lauku Partnerība Sēlija” ir uzsākusi semināru norises ciklu „LEADER programmas 2007. – 2013. gadā ieviesto projektu kopējie rezultāti un programmas īstenošanas process „LP Sēlija” teritorijā. Analīze, secinājumi un ieteikumi”, ar mērķi izvērtēt Integrētās lauku attīstības stratēģijas ieviešanas rezultātus 2007. – 2013.gada plānošanas periodā. Semināru organizācija tiek realizēta vairākos blokos.