Jaunākais partnerībā

  1. Biedrības valde izsludina ikgadējo radošo konkursu „VEDĒJS 2015”.

Darbu iesniegšana līdz 2015.gada 1.jūlijam, sūtot

elektroniski sk_medvecka@inbox.lv

vai pa pastu „LP Sēlija”, Skolas 16a, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208 Konkursa nolikums 2015

2. Partnerības 24.marta valdes sēdē ir uzņemtas jaunas dalīborganizācijas:

Viesīte: biedrība „Sēļu klubs”

Darbības joma – Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšana, popularizēšana un saglabāšana.

Vadītāja – Ilma Svilāne, Viesītes muzeja „Sēlija” vadītāja

Viesīte: biedrība „Latvijas cistiskās fibriozes biedrība”

Darbības joma – realizēt vispusīgas rehabilitācijas programmas bērniem un pieaugušajiem ar cistiskās fibriozes saslimšanu un invaliditāti, viņu tiesības un likumīgās intereses.

VadītājaAlla Beļinska

Krustpils novada Mežāres pagasts: biedrība „ELPAS”

Darbības joma – iedzīvotāju iesaistīšana brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs.

VadītājaJūlija Orlova

  1. Biedrība „Lauku partnerība Sēlija” 2015.gada 21.aprīlī Krustpils novada Vīpē rīko semināru par attālināto darbu „Attālinātais darbs – kāpēc tas ir izdevīgi? Telpu pielietojums.”

Darba kārtība

  1. Biedrība „Latvijas Lauku forums” rīko 2.Latvijas Lauku kopienu parlamentu, kas notiks no 3. līdz 5.jūnijam Līgatnē.

Informācija www.laukuforums.lv

Uz lauku kopienu parlamentu ir aicināts ikviens lauku cilvēks, vietējo kopienu līderis, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvis, deputāts, lauku attīstības jautājumu speciālists, ministriju pārstāvis un politikas veidotājs. Aicināts ikviens, kurš ir gatavs līdzdarboties kvalitatīvas dzīves veidošanā mazajās pilsētās un lauku reģionos.

Partnerība sedz transporta un uzturēšanās izdevumus. Pieteikties kopīgai braukšanai uz Lauku parlamentu, rakstot sk_medvecka@inbox.lv