Vedēja titula īpašnieki

VEDĒJA titula īpašnieki,

 radošo darbu autori

Pirmā „VEDĒJS” titula īpašniece ir

„VEDĒJS 2006” RUDĪTE URBACĀNE

ilggadēja Elkšņu pamatskolas angļu valodas skolotāja un LSGCO Elkšņu 21. gaidu un 65. skautu vienības vadītāja. Viņa kļuva arī par konkursa „Latvijas lepnums 2006” laureāti.

vedeji