Monthly Archives: maijs 2015

Noslēgts darbs pie pētījuma veikšanas

No 2015. gada janvāra, paralēli semināru norisei un iedzīvotāju aptaujām, ir veikts nopietns darbs pie pētījuma „Biedrības „Lauku partnerība Sēlija” teritorijas attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējums, akcentējot potenciālās ekonomiskās un sociālās vides attīstības iespējas nākamajā plānošanas periodā.” izstrādes.

IZBRAUKUMA SEMINĀRS „LEADER programmas 2007. – 2013. rezultāti un ietekme LP Sēlija teritorijā”

partnerība logoMērķis: Popularizēt 2009.-2014.gadā īstenoto LEADER programmas projektu rezultātus, to ietekmi uz lauku dzīves kvalitātes uzlabošanu biedrības „LP Sēlija” teritorijā.

Norises laiks: Ceturtdien, 14.maijā, 08.30-18.30 – Salas novadā un Krustpils novadā īstenoto projektu apskate, pētījuma prezentācija.

Mērķauditorija: Aknīstes, Jēkabpils un Viesītes novada biedrību un pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji, LEADER projektu īstenotāji, potenciālie projektu iesniedzēji.

Autobusa maršruts, uzņemot brauciena dalībniekus: Rubene – Zasa – Leimaņi – Dubulti – Aknīste – Elkšņi – Lone – Viesīte – Birži

Semināra 1.daļa – Iepazīšanās ar īstenotajiem LEADER projektiem Salas un Krustpils novadā.