Monthly Archives: septembris 2015

Skatāmies aiz apvāršņa!

logooo

Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” veiksmīgi īsteno SIF finansiāli atbalstīto projektu “Aiz apvāršņa”. Turpinot vasaras nometņu ciklā “Skaties tālāk!” iepazīto, 28.augustā projekta dalībnieki no projekta grupām partnerības teritorijas 5 novadu ciemos Dunavā, Asarē, Biržos, Ritā un Vīpē devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Madonas novadu. Dalība braucienā bija motivācija bērnu aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai vasaras nometnēs ciemos – katras apdzīvotās vietas koordinators braucienam deleģēja 6 labākos darbnīcu cikla dalībniekus. Brauciena galvenais uzdevums – bērnu redzesloka paplašināšana, rādot, kā projekta sadarbības partneris – jauniešu biedrība “Pie kraujas” veiksmīgi darbojas aktīvās atpūtas iespēju paplašināšanā Madonas novadā. Salīdzinoši – biedrības „Lauku partnerība Sēlija” teritorijā jaunatnes/ bērnu interešu pārstāvības organizācijas ir nedaudzas, šī joma ir vājāk attīstīta.

Par dalību Rokišku rajona partnerības konferencē

Biedrība „Lauku partnerība Sēlija” saņēma ielūgumu no Rokišku rajona partnerības piedalīties viņu rīkotajā konferencē „LEADER 2007-2013 Rokišķu lauku teritorijai”, kas notika 21.08.2015 Salos pils gleznainajā teritorijā. Konferencē piedalījās 8 mūsu partnerības pārstāvji, galvenokārt LEADER projektu īstenojušo biedrību pārstāvji – Ieva Jase no jāšanas sporta biedrības „Ūsiņš” Ābeļu pagastā, Ligita Upīte no veselīga dzīvesveida atbalsta biedrības „Holista” Salas novadā, Kristīna Rubina un Aina Lebedeva no lauku dzīvesziņas popularizējošās biedrības „Abra” Atašienes pagastā, kā arī Anna Žindiga un Janīna Krasovska no Aknīstes senioru centra interešu kopas „Aknīstes adatiņas”. Konferences rīkotāju īpaša vēlme bija satikt arī Aknīstes Tūrisma informācijas centra vadītāju Līgu Jaujenieci turpmākajai sadarbībai partnerību pārrobežu projektos.