Skatāmies aiz apvāršņa!

logooo

Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” veiksmīgi īsteno SIF finansiāli atbalstīto projektu “Aiz apvāršņa”. Turpinot vasaras nometņu ciklā “Skaties tālāk!” iepazīto, 28.augustā projekta dalībnieki no projekta grupām partnerības teritorijas 5 novadu ciemos Dunavā, Asarē, Biržos, Ritā un Vīpē devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Madonas novadu. Dalība braucienā bija motivācija bērnu aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai vasaras nometnēs ciemos – katras apdzīvotās vietas koordinators braucienam deleģēja 6 labākos darbnīcu cikla dalībniekus. Brauciena galvenais uzdevums – bērnu redzesloka paplašināšana, rādot, kā projekta sadarbības partneris – jauniešu biedrība “Pie kraujas” veiksmīgi darbojas aktīvās atpūtas iespēju paplašināšanā Madonas novadā. Salīdzinoši – biedrības „Lauku partnerība Sēlija” teritorijā jaunatnes/ bērnu interešu pārstāvības organizācijas ir nedaudzas, šī joma ir vājāk attīstīta.

Biedrības „Pie kraujas” pamatsastāvu veido jaunieši vecumā no 20 – 25 gadiem ar augstāko izglītību, ar aktīvu darba un savas uzņēmējdarbības pieredzi. Biedrības fiziskās aktivitātes saistītas ar tematiskiem pasākumiem, kas regulāri tiek organizēti, izmantojot biedru gūtās zināšanas un pieredzi katrā no darbības veidiem. Viena no regulāras darbības aktivitātēm saistīta ar izbraucieniem, pielietojot alpīnisma tehniku un inventāru, izmantojot Latvijas apkārtējās vides īpatnības. Šo pieredzi biedrība izmantoja arī šajā projektā darbnīcu norises laikā, organizējot brīvdabas alpīnisma nodarbību katrā no 5 ciemiem. Biedrības jaunieši sagatavoja brauciena maršrutu Madonas novadā, kā arī nodrošināja tās vadību.

Madonas novada pašvaldība biedrībai apsaimniekošanā ir nodevusi Lubānas mitrāja Tūrisma informācijas centru. Tas bija pirmais brauciena pieturas punkts. Iepazīšanos ar centra aktivitātēm vadīja Līga Dreiškina. Redzēto un dzirdēto lieliski papildināja smeķīgā Lubāna ezerā zvejoto zivju zupa no lielā tūristu katla. Mitrāja teritorijas īpatnību un piedāvājuma iepazīšanai brauciena dalībnieki apmeklēja Lubāna ezera Rēzeknes pusē esošo tūrisma informācijas centru Bāka un Teirumnīku purvu. Bērniem bija iespēja no bākas skatīt Lubānas ezeru, binokļos vērot ezera lepnumu – jūras ērgli, kas tajā brīdī pozēja ezera viļņos. Teirumnīku purvā bērni veica Līgas doto mācību uzdevumu – izejot pa īpaši izveidoto laipu un izmantojot informāciju izdales materiālā, viņi sameklēja 5 purva augus.

Jauniešu organizācijas biedrs Jānis Vilciņš – Latvijas čempions šaušanā – bērniem sagādāja saviļņojumu un darbošanās prieku Madonas Sporta centrā, kur viņš vada šautuvi, kas ir labākā Latvijā. Katram bērnam bija iespēja šaut moderni ierīkotā šautuvē, redzēt savu rezultātu, salīdzināt to ar citiem. Šaušanas entuziasts un zinātājs Jānis veiksmīgākajiem šāvējiem spieda roku un pasniedza piemiņas veltes. Šoreiz laimīgie bija Laura Mačulāne no Asares, Ritvars Geižāns no Biržiem un Ruslana Raņņaja no Vīpes. Sporta centra lielajā zālē bērnus gaidīja klinšu kāpšanas siena. Par pareizu sienas izmantošanu gādāja organizācijas biedre Lelde Jātniece.

Par braucienā gūto liecina tā dalībnieku atziņas:

Vladislavs (Vīpe) – Kad atbraukšu mājās, izstāstīšu par visu, ko darījām, piemēram, kā kāpām bākā un vērojām putnus Lubāna ezerā.

Ritieši gribētu, lai klinšu kāpšanas siena būtu katrā ciemā, priecājās par jauniešu organizācijas apņēmību.

Dunavieši: Prieks bija redzēt šautuvi un vēl lielāks prieks bija tur šaut. Bija iespēja pirmo reizi redzēt Latvijas lielāko ezeru, arī mitrāju. Diena bija ļoti interesanta un labi organizēta.

Laura (Asare) – Man ļoti patika šaut. Es gribētu vēl kādu dienu aizbraukt uz Madonas Sporta centru.

Ilva (Birži) – Patika purvā, jo uzzināju jaunus augus. Mums patika arī izpriecāties, jo pirms jaunā mācību gada tas ir nepieciešami.

Līva (Birži) – Es uzzināju par augiem purvā, bet visvairāk man patika Madonas Sporta centrā, jo tur varēja izpausties. Un es gribētu vēl ar ģimeni atbraukt uz Madonu.

Septembrī sākas nākošais projekta cikls „Aiz apvāršņa”.

Skaidrīte Medvecka

projekta vadītāja