Monthly Archives: maijs 2016

Godājamie LEADER projektu iesniedzēji!

Atgādinām, ka projektu iesniegšanas termiņš beidzas jau nākamajā ceturtdienā, 9. jūnijā!

Visus tos, kuri plāno iesniegt projektu Lauku partnerībā “Sēlija” klātienē, atkārtoti lūdzam iepriekš saskaņot iesniegšanas laiku. Projekti ir jāreģistrē EPS sistēmā, un viena projekta reģistrācijai plānojam aptuveni 20 minūtes. Jūsu pašu ērtības un sirdsmiera labā – piesakiet savu vizīti laikus, veidojam grafiku!

Pie tam – projektu reģistrēt jāpaspēj 9. jūnijā līdz 17.00. Tā ka – pēdējo LEADER projektu sistēmā ievadīt uzsāksim 16.40. Neriskējiet ar savu sagatavoto projektu!

Vizītes lūdzam pieteikt pa tālruņiem: 26590352 – Skaidrīte un 29548967 – Ieva

Lauku partnerība „ Sēlija” noslēdz projekta „Aiz apvāršņa” īstenošanu

Dunavas_berniAr 2014.gada gada 1. novembri  Lauku Partnerībā „ Sēlija” uzsākās  jauns darbības cikls – paralēli visām aktivitātēm, kas ir saistītas ar 2014. – 20120. gada attīstības stratēģijas sagatavošanu, tika īstenots projekts „ Aiz apvāršņa”. Šis projekts norisinājās līdz 2016. gada 31. martam, un tā vispārējais mērķis ir  „Uzlabot dzīves kvalitāti  maznodrošināto ģimeņu bērniem  un ģimenēm lauku reģionos, kā arī sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošiem cilvēkiem, paplašinot šo iedzīvotāju grupu redzesloku, izglītības iespējas, kā arī iesaistot viņus teritorijas attīstības plānošanas procesos.”

Tikšanās tēma: “Priekšfinansēšanas iespējas LEADER projektiem

Ceturtdien, 5. maijā, pl. 11 00 Lauku partnerības “Sēlija” birojā Aknīstē, Skolas ielā 16 a, tikšanās ar ALTUM  programmas pārstāvi Mārīti Lazdiņu. Tikšanās tēma: “Priekšfinansēšanas iespējas LEADER projektiem, izmantojot ALTUM finanšu instrumentu”.

Aicinām visus interesentus, sevišķi – uzņēmējus, kuri plāno iesniegt LEADER projektus, izmantot iespēju tikties klātienē un noskaidrot šīs programmas sniegtās iespējas.

Altum prezentācija