Monthly Archives: augusts 2016

Vedējs 2016

plakaats2

Kopvērtējuma tabula

Produkcijas un pakalpojumu veidi lauku reģionā. To izplatīšanas iespējas

 

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija”  

Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem/ atbalsts projektu ideju izstrādē:

„Produkcijas  un pakalpojumu veidi lauku reģionā. To izplatīšanas iespējas.”

Labo vārdu svētki lauku cilvēkiem

Ir noslēdzies gadskārtējais biedrības “Lauku partnerība Sēlija” rīkotais radošais konkurss “Vedējs”. Šogad konkurss norit 10.reizi. Tā mērķis ir rosināt partnerības teritorijas lauku ļaudis teikt labus vārdus par saviem kaimiņiem, sava pagasta iedzīvotājiem, kuri ir apliecinājuši savu piederību laukiem ar izpalīdzību, sabiedrisko aktivitāti un optimismu. Ir iesniegti 15 apraksti. To varoņi ir dažādu lauku dzīves jomu pārstāvji – novadpētnieki, darbīgas ģimenes, dzīvespriecīgi seniori, vietējās pašvaldības darbinieki, skolotāji.