Labo vārdu svētki lauku cilvēkiem

Ir noslēdzies gadskārtējais biedrības “Lauku partnerība Sēlija” rīkotais radošais konkurss “Vedējs”. Šogad konkurss norit 10.reizi. Tā mērķis ir rosināt partnerības teritorijas lauku ļaudis teikt labus vārdus par saviem kaimiņiem, sava pagasta iedzīvotājiem, kuri ir apliecinājuši savu piederību laukiem ar izpalīdzību, sabiedrisko aktivitāti un optimismu. Ir iesniegti 15 apraksti. To varoņi ir dažādu lauku dzīves jomu pārstāvji – novadpētnieki, darbīgas ģimenes, dzīvespriecīgi seniori, vietējās pašvaldības darbinieki, skolotāji.

N Vedējs

 

Autors Pagasts
1. Daina Vītola Sanita Lūse Viesīte
2. Vita un Valdis Elkšņi Velta Lāce Sauka
3. Alfons Žuks Velta Lāce Viesīte
4. Ilze un Pēteris Līči Inta Malceniece Sauka
5. Agnese Kalniņa

 

Rudīte Urbacāne

Inese Vītola

Viesīte
6. Aina Timofejeva Astra Liopa Dunava
7. Ilze Grandāne Benita Kalniņa Kalna
8. Elza Zakarevska Valija Bogdāne Rubene
9. Jānis Višņevskis Sandra Kaļeiņikova Atašiene
10. Anita Caunīte Sarma Lazdiņa Krustpils
11. Ināra Eglīte Jānis Āboliņš Kūku
12. Sarmīte Ozoliņa Jānis Āboliņš Kūku
13. Solomeja Meišene Ausma Bērziņa Gārsene
14. Veronika Pliska Lidija Drozdovska Gārsene
15. Aiga Andruškeviča Irēna Butkus Aknīste

Tā ir iespēja konkursa noslēguma pasākumā, kas tradicionāli notiek iepriekšējā gada laureāta pagastā vai pilsētā, sanākt kopā līdzīgi domājošiem no visa bijušā Jēkabpils rajona. Šogad tā ir Viesīte, kur dzīvo VEDĒJS 2014 – Jēkabpils novada pašvaldības projektu speciāliste GUNTA DIMITRIJEVA. Noslēguma pasākums notiks 11.augustā pl.13.00 Viesītes amatniecības centrā. Tajā piedalīties aicināti visi aprakstu autori un varoņi, pagastu pārstāvji un draugi, kas savu paldies VEDĒJIEM izteiks ar ziediem. Lauku partnerības vedēju pulkam ir piebiedrojušies 17 VEDĒJI, jo šogad partnerības VEDĒJA lukturīšus saņems arī divas ģimenes no Viesītes novada. Svētku noskaņai uzstāsies Jēkabpils mūzikas skolas mūziķi. Būs arī tradicionālais mielasts brīvā dabā.