Lauku partnerība „ Sēlija” noslēdz projekta „Aiz apvāršņa” īstenošanu

sif-kras-eezAr 2014.gada gada 1. novembri  Lauku Partnerībā „ Sēlija” uzsākās  jauns darbības cikls – paralēli visām aktivitātēm, kas ir saistītas ar 2014. – 20120. gada attīstības stratēģijas sagatavošanu, tika īstenots projekts „ Aiz apvāršņa”. Šis projekts norisinājās līdz 2016. gada 31. martam, un tā vispārējais mērķis ir  „Uzlabot dzīves kvalitāti  maznodrošināto ģimeņu bērniem  un ģimenēm lauku reģionos, kā arī sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošiem cilvēkiem, paplašinot šo iedzīvotāju grupu redzesloku, izglītības iespējas, kā arī iesaistot viņus teritorijas attīstības plānošanas procesos.”

Projekta galvenā mērķa grupa bija bērni, un viņu iesaistīšana sava ciemata, pagasta un novada attīstības plānošanā. Nodarbību cikli notika visos piecos LP „ Sēlija”  darbības aptvertajos novados – Aknīstes novada Ancenes ciemā, Jēkabpils novada Dunavas ciemā, Krustpils novada Vīpes ciemā, Salas novada Biržos un Viesītes novada Ritē. Katrā ciematā to norises nodrošināja lieliski vietējie koordinatori – Ilze Setkovska Ancenē, Vija Pazuha Biržos, Uģis Vārslavāns Dunavā, Daiga Vilcāne Vīpē, Gunta Dobrovska un Aina Guoģe Ritē..  Jo – būtībā pie plānošanas dokumentu izstrādes taču vienmēr strādā pieaugušie, bet bērni ir tie, kas reāli piedzīvo šo dokumentu īstenošanos dzīvē. Tādēļ projekta ietvaros notika trīs nodarbību cikli:

  • Nodarbību cikls „Vērtības”, kurā iepazinām sava ciemata, pagasta un novada vērtības;
  • Vasaras radošo darbnīcu cikls „Skaties tālāk!”, kura laikā visi tā dalībnieki iepazinās ar nodarbībām, kas retāk pieejamas un mazāk pazīstamas;
  • Nodarbību cikls „Aiz apvāršņa”, kura laikā tika sagatavotas prezentācijas „Mana ciemata nākotne”.
  1. gada augusta mēnesī seši aktīvākie dalībnieki devās pieredzes apmaiņas un izziņas braucienā uz Madonas novadu, kur visus uzņēma projekta partnerorganizācijas – biedrības „Pie kraujas” jaunieši. Bērniem bija iespējas iepazīties gan ar Lubānas mitrāja Tūrisma informācijas centru un Teirumnieku purva taku, gan arī apmeklēt modernu šautuvi un klinšu kāpšanas sienu Madonā. Viens no projekta lielākajiem notikumiem bija aktīvās atpūtas trasītes uzstādīšana Vīpes ciematā. Bez šaubām, ir žēl, ka tas bija iespējams tikai vienā no projekta darbības ciematiem, tomēr – Vīpes trasīte ir iedvesmojusi daudzus LP Sēlija teritorijas aktīvistus līdzīgu aktīvās atpūtas veidu attīstībai savos ciematos.
  1. gada novembra mēnesī projekta rezultāti tika prezentēti plašā konferencē „Lauki – vide, kur vērts dzīvot visām paaudzēm” , kas notika Krustpils novada pašvaldības zālē. Konferences ietvaros visiem interesentiem bija iespējams iepazīties ar tiešām vērienīgu bērnu darbu izstādi. Tajā iekļautās idejas pieaugušajiem ir īsta ideju banka! Pie tam – uzsākoties jaunajam LEADER projektu konkursam, būs radītas iespējas tās reāli īstenot dzīvē. Decembra un janvāra mēnešos ar ceļojošo izstādi viesojāmies sociālās aprūpes iestādēs Aknīstē, Krustpils novada Kūku pagastā un Jēkabpils novada Leimaņu pagastā

Janvāra mēnesī bērnus gaidīja vēl viena balva – izziņas brauciens uz Rīgu, Zooloģiskā dārza un „Lido” kompleksa apmeklējums.

 Projekta noslēguma posms tika veltīts metodiskā materiāla „Biezi plāni, plāni plāni, visvisādi dzīvotāji” izstrādei, iespiešanai un izplatībai. Pateicoties šim materiālam, projektam gaidāms turpinājums – sadarbībā ar Somijas, Igaunijas un Īslandes partneriem top starptautiskās sadarbības projekts, kura galvenā tēma ir –bērnu iesaistīšana teritorijas plānošanas procesos.

Īpaši priecājamies par to, ka, paraugoties „ Aiz apvāršņa”, bērnu viedokli un piedāvātās idejas varējām iekļaut arī jaunā perioda attīstības stratēģijā.

Liels paldies jāsaka  visu minēto novadu pašvaldībām, kas šo projektu līdzfinansē ar kopumā 10% no visas nepieciešamās summas. 90% no projekta īstenošanai nepieciešamajiem līdzekļiem – EUR 39 510.46 ir saņemti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „ NVO fonds”.

Sagatavoja –

Projekta koordinatore Ieva Jātniece