Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem

Lauku partnerība Sēlija. Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem/ atbalsts projektu ideju izstrādē: „ Produkcijas  un pakalpojumu veidi lauku reģionā. To izplatīšanas iespējas.”

PROGRAMMA.

Norises laiks: 2017.gada  28. februāris. Norises vieta: “Dzelmītes”, Elkšņu pagasts,  Viesītes novads.

Pl. 9 30 – Ierašanās, reģistrācija;

Pl. 10 00 – 11  00 – Nišas produkti. Reģiona uzņēmēja pieredze. SIA “Kafeja Alīda” valdes priekšsēdētāja Jolanta Kovnacka.

Pl. 11 00 – 11 30 –   Uzņēmējdarbības dažādošana – degustācijas, tūrisms, jaunu produktu izstrāde. Iepazīšanās ar uzņēmumu “Alīdas Kafeja”   

Pl. 11 30 – 12 00 – Kafijas pauze

Pl. 12 00 – 12 30 –  LEADER programmas iespējas, Lauku partnerības “Sēlija”  SVVA stratēģijā iekļautās aktivitātes. Ieva Jātniece, LP “Sēlija” izpilddirektore.

12 30 – 12 45 – Jauni finansējuma piesaistes veidi, papildinot LEADER finansējumu – informācija par Sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmu. Ieva Jātniece, LP “Sēlija” izpilddirektore.

Pl. 12 45 – 13 30 –  Diskusija – jautājumi un atbildes par izskatītajām tēmām un iespējām piesaistīt finansējumu gan LEADER projektu 2018. gada konkursā, gan arī sadarbības veidošanas iespējām produkcijas noieta veicināšanas jomā .