Monthly Archives: marts 2017

Voldemārs Beļinskis uzsāk LEADER programmas projekta īstenošanu

2016.gada nogalē Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības valdes loceklis Voldemārs Beļinskis, ka pašnodarbināta persona, uzsāka sagatavošanu  LEADER programmā apstiprināto projektu ieviešanai dzīvē.2017. gada sākas projekta Nr. 16-05-AL24-A019.2101-000003 “Sociālo un mobilo pakalpojumu piedāvājums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros. Tas nozīmē – šis ir uzņēmējdarbības projekts.

ALTUM piedāvātās finansēšanas iespējas

Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem/ atbalsts projektu ideju izstrādē: „ Produkcijas un pakalpojumu veidi lauku reģionā. Kultūras pasākumu ekonomiskais efekts.”

Lauku partnerība Sēlija . Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem/ atbalsts projektu ideju izstrādē: „ Produkcijas  un pakalpojumu veidi lauku reģionā. Kultūras pasākumu ekonomiskais efekts.”

Biedrībā „Ūdenszīmes” uzsākta divu LEADER programmas projektu īstenošana

 2016.gada nogalē biedrība „Ūdenszīmes” uzsāka  dokumentācijas sagatavošanu divu  LEADER programmā apstiprināto projektu ieviešanai dzīvē. Abi projekti ir nozīmīgi biedrības attīstībai – katrs savā jomā. Projekts „Pusnakts pļava” tiek īstenots aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros, savukārt, projekts „Gaismas koka darbnīca” paver pilnībā jaunu organizācijas attīstības virzienu, jo to īstenojam aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros. Tas nozīmē – šis ir uzņēmējdarbības projekts.

Aicinām iesniegt savus izstrādājumus konkursam „Lauku partnerības „Sēlija“ kvalitātes zīme“!

Līdz šī gada 27. martam konkursam aicinām iesniegt amatniecības izstrādājumus, rokdarbus, interjera priekšmetus, kas izgatavoti Lauku partnerības „Sēlija” teritorijā – Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novados.

Izstrādājumam jāatbilst šādām prasībām:

Radošās Rezidences izveidošana

Viesītes novada pašvaldība īsteno divus LEADER programmas projektus

Pašvaldībā kopš 2016.gada nogales tiek īstenoti divi ELFLA līdzfinansēti Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekti „Viesītes Radošās Rezidences izveidošana” Nr. 16-05-AL24-A019.2205-000003 un „Mīlestības takas atjaunošana veselīga dzīvesveida un vides izglītības veicināšanai” Nr. 16-05-AL24-A019.2102-00000.

Lauku partnerībā “Sēlija” noslēgusies 2017. gada LEADER projektu pieņemšanas 2. kārta.

LEADER programmas 2014.- 2020. gada periodā projektu pieņemšana pirmo reizi tika organizēta no 2016. gada 9. maija līdz 9. jūnijam.

  1. gada konkurss – tātad, projektu iesniegšanas 2. kārta, norisinājās no 1.februāra līdz 1.martam. Šai kārtā projektus iesniegt bija iespējams sešās rīcībās – divās, kas attiecināmas uz uzņēmējdarbības attīstību, un četrās sabiedriskā labuma rīcībās. Kopumā konkursā iesniegti 55 projekti, kas ir par 10 projektiem vairāk nekā 2016. gada konkursā.