Lauku partnerībā “Sēlija” noslēgusies 2017. gada LEADER projektu pieņemšanas 2. kārta.

LEADER programmas 2014.- 2020. gada periodā projektu pieņemšana pirmo reizi tika organizēta no 2016. gada 9. maija līdz 9. jūnijam.

  1. gada konkurss – tātad, projektu iesniegšanas 2. kārta, norisinājās no 1.februāra līdz 1.martam. Šai kārtā projektus iesniegt bija iespējams sešās rīcībās – divās, kas attiecināmas uz uzņēmējdarbības attīstību, un četrās sabiedriskā labuma rīcībās. Kopumā konkursā iesniegti 55 projekti, kas ir par 10 projektiem vairāk nekā 2016. gada konkursā.

Iesniegto projektu skaits un pieprasītās summas pa rīcībām ir šādas:

Uzņēmējdarbības attīstība.

  1. Rīcība “Darbs un pārticība”. Iesniegti 13 projekti. Konkursā pieejamā summa –

 EUR 243 400.00. Pieprasītā summa – EUR 500 549.84

Sabiedriskā labuma rīcības.

  1. Rīcība “Sakārtota un droša dzīves vide”. Iesniegti 10 projekti. Konkursā pieejamā summa – EUR 80 000.00. Pieprasītā summa – EUR 171 184.88
  2. Rīcība “Veselīga dzīves vide”. Iesniegti 13 projekti. Konkursā pieejamā summa – EUR 80 000.00. Pieprasītā summa – EUR 225 550.89
  3. Rīcība “Draudzīga un atbalstoša dzīves vide”. Iesniegti 11 projekti. Konkursā pieejamā summa – EUR 80 000.00. Pieprasītā summa – EUR 203 785.78
  4. Rīcība “Spilgta un apgarota dzīves vide”. Iesniegti 8 projekti. Konkursā pieejamā summa – EUR 80 000.00. Pieprasītā summa – EUR 176 013.79

Salīdzinoši – no 2016. gada konkursā iesniegtajiem 45 projektiem apstiprināti un īstenot uzsākti 24 projekti.

Šobrīd Lauku partnerībā “Sēlija” tiek uzsākts projektu izvērtēšanas process, un marta mēneša beigās būs zināms projektu ranžējums vietējās rīcības grupas līmenī. Aprīļa pirmajās dienās šis saraksts kopā ar projektu vērtējumiem tiks iesniegts Lauku atbalsta dienestā, un šai līmenī izvērtēšana aizņems aptuveni trīs mēnešus. Līdz ar to – atbalstīto projektu autori var gatavoties uzsākt ieviešanu jūlija mēnesī. Par saņemtajiem vērtējumiem Lauku partnerības “Sēlija” līmenī  tiks informēti visi projektu iesniedzēji.