Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem/ atbalsts projektu ideju izstrādē: „ Produkcijas un pakalpojumu veidi lauku reģionā. Kultūras pasākumu ekonomiskais efekts.”

Lauku partnerība Sēlija . Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem/ atbalsts projektu ideju izstrādē: „ Produkcijas  un pakalpojumu veidi lauku reģionā. Kultūras pasākumu ekonomiskais efekts.”

PROGRAMMA.

Norises laiks: 2017.gada  29. marts.

Norises vieta: Kafejnīca “Liepas”, Aknīste, Aknīstes novads

Pl. 10 30 – Ierašanās, reģistrācija;

Pl. 11 00 – 11  30 –  Kā nodrošināt kafejnīcas un viesu nama nepārtrauktu darbību lauku reģionā. Jauna uzņēmēja pieredze. Kafejnīcas “Liepas” vadītāja Santa Curikova.

Pl. 11 30 – 12 30 –   Kultūras pasākumu ekonomiskais efekts. Armands Siliņš, biedrības “SanSusī” valdes priekšsēdētājs,  festivāla “SanSusī” organizators.

Pl. 12 30 – 13 00 – Kafijas pauze

Pl. 13 00 – 13 30 –  LEADER programmas iespējas, Lauku partnerības “Sēlija”  SVVA stratēģijā iekļautās aktivitātes. 2017. gada LEADER projektu konkursa rezultāti Lauku Partnerības “Sēlija”  vērtējumā, analīze. Ieva Jātniece, LP “Sēlija” izpilddirektore.

Pl. 13 30 – 14 30 –  Diskusija – jautājumi un atbildes par izskatītajām tēmām un iespējām piesaistīt finansējumu gan LEADER projektu 2018. gada konkursā, gan arī sadarbības veidošanas iespējām produkcijas noieta veicināšanas jomā. Konkrētā joma – sadarbība ar festivāla “SanSusī” radošo grupu, tās piedāvājums vietējiem uzņēmējiem.

Semināra noslēgumā – konkursam “Lauku partnerības “Sēlija” kvalitātes zīme” iesniegto darbu apskate un izvērtēšana.