Projektu iesniegumu vērtēšana

Biedrība Lauku Partnerība „Sēlija” paziņo, ka 2017. gada LEADER projektu konkursā Rīcībās Nr.4., 5., 6., 7. projektu iesniegumi tiks vērtēti līdz 3.maijam.