Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem/ atbalsts projektu ideju izstrādē

Lauku partnerība Sēlija. Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem/ atbalsts projektu ideju izstrādē:

„ Produkcijas  un pakalpojumu veidi lauku reģionā. Produkcijas dažādošanas iespējas, piesaistot LEADER finansējumu”

PROGRAMMA.

Norises laiks: 2017.gada  24. maijs.

Norises vieta: Salas novads, Salas Bērnu un jauniešu centrs; Skolas iela 7., Sala.

Pl. 10 30 – Ierašanās, reģistrācija;

Pl. 11 00 – 12 00 –  „Latvijas produkts – bērzu sulas. LEADER finansējuma piesaiste produkcijas dažādošanā. Eksporta pieredze”. Linards Liberts, SIA „Sula” – BIO Bērzu sulas produkti vadītājs.

Pl. 12 00 – 12 30 –  Produkcijas degustācija, diskusijas brīvā formā.

Pl. 12 30 – 13 10  – „Pārtikas produktu eksports. Iespējas un riski.”. Andis Bite, SIA „Karavela” – uzņēmums „Kaija”, zivju delikateses pārstāvis.

Pl. 13 10 – 13 30 – Kafijas pauze

Pl. 13 30 – 13 50 –  LEADER programmas iespējas, Lauku partnerības “Sēlija”  SVVA stratēģijā iekļautās aktivitātes. 2017. gada LEADER projektu konkursa rezultāti uzņēmējdarbības jomā. Plānotā konkursa izsludināšana 2017. Gada rudenī. Ieva Jātniece, LP “Sēlija” izpilddirektore.

Pl. 13 50 – 14 30 –  Diskusija – jautājumi un atbildes par izskatītajām tēmām un iespējām piesaistīt finansējumu gan LEADER projektu 2018. gada konkursā, gan arī sadarbības veidošanas iespējām produkcijas noieta veicināšanas jomā.