LP Sēlija radošais konkurss „VEDĒJS 2017”

Nr Vedējs Pagasts/novads Autors
1. Sandis Ruļuks Dunava Astra Liopa
2. Zupu ģimene Sauka Velta Lāce
3. Daiga Spēka Rubene Valija Bogdāne
4. Mārīte un Gaitis Poļi Kūkas Valda Kalniņa- Vītola                                                                      
5. Piekusu ģimene Sauka Inta Malceniece
6. Ilona Vagale Gārsene Lidija Drozdovska
7. Marija Miglāne Gārsene Daina Miezāne
8. Valdis Kalnietis Gārsene Guntars Geida
9. Juris un Jānis Popoviči Gārsene Veronika Pliska
10. Kaspars Sēlis Jēkabpils Ieva Jātniece
11. Edīte Balode Rubene/Zasa Benita Kalniņa