Realizēts projekts “Norobežojošo barjeru iegāde iedzīvotāju drošībai sabiedriskos pasākumos Viesītes novadā”

Jūnija sākumā Viesītes novada pašvaldības saņēma lēmumus par LEADER projekta iesniegumu apstiprināšanu “Norobežojošo barjeru iegāde iedzīvotāju drošībai sabiedriskos pasākumos Viesītes novadā”. Pamatojoties uz Viesītes novada pašvaldības rīkoto Publisko iepirkumu likumā nereglamentēto iepirkumu “Norobežojošo barjeru piegāde”, 7. jūnijā tika noslēgts līgums ar uzņēmumu AS “AJ Produkti” par barjeru piegādi.  Norobežojošās barjeras jau tika pielietotas pirmajā pasākumā, nodrošinot pasākuma vietas norobežošanu Sēlijas tautas mākslas svētkos “Sēlija rotā” Viesītē.

Projekta “Norobežojošo barjeru iegāde iedzīvotāju drošībai sabiedriskos pasākumos Viesītes novadā” mērķis ir sakārtot publisko ārtelpu, lai uzlabotu iedzīvotāju un novada viesu drošību Viesītes novadā un līdz ar to partnerības teritorijā. Projekta konkrētais mērķis bija iegādāties 14 norobežojošās barjeras, kuras tiks izmantotas brīvdabas pasākumos visā novada teritorijā: Elkšņu, Lones, Cīruļu ciemos un Viesītes pilsētā. Projekta attiecināmās izmaksas ir 3889.42 EUR, no tām 3500.48 EUR ir publiskais finansējums, un 388.94 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums.

2017. gada projektu uzsaukumā Viesītes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa LEADER programmā iesniedza kopā 6 projektus. Trīs jau šobrīd ir apstiprināti, bet trīs vēl tiek izvērtēti.

  • Attīstības un plānošanas nodaļas
  • Projektu administratore
  • Laura Zvirbule

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm