Semināra potenciālajiem projektu iesniedzējiem “”LP Sēlija” Stratēģijas 2014 -2020 īstenošanas pieredze”.

PROGRAMMA.

Norises laiks: 2018.gada 28. marts

Norises vieta: Salas novads, Salas pagasts, Birži, Biržu tautas nams.

Pl. 10:30 – Ierašanās, reģistrācija;

Pl. 11:00 – 11:40  –  Pārskats par lauku partnerības „Sēlija” attīstības stratēģijas “Lauki – vide, kur vērts dzīvot 2014. -2020” ieviešanas gaitu un sasniegtajiem rezultātiem. Skaidrīte Medvecka, LP Sēlija administratīvā koordinatore.

Pl. 11:40 – 12:00  –   Biedrība “Holista”. Pieredze projekta “Veselības darbnīca Birzītes parkā” īstenošanā.

Pl. 12:00 – 12:30 – Kafijas pauze

Pl. 12:30 – 12:45 – Biedrība “Ūsiņš”. Pieredze projekta “Jāšanas sporta centra izveidošana biedrībā “Ūsiņš” īstenošanā.

Pl. 12:45 – 13:00 – Aknīstes novada pašvaldība, pieredze projekta “Specializētā autotransporta iegāde Aknīstes novada vajadzībām” īstenošanā.

Pl. 13:00 – 13:15 – Alla Beļinska. Pieredze projekta “Sociālo un mobilo pakalpojumu piedāvājums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” īstenošanā.

Pl. 13:15 – 13:30 – Biedrība “Ūdenszīmes”. Pieredze projekta “Gaismas koka darbnīca” īstenošanā.

Pl. 13:30 – 14:30Diskusija – jautājumi un atbildes par praktisko  LEADER projektu ieviešanas gaitu.  Pieredzes apmaiņa.