Pabeigti labiekārtošanas darbi pie Rubenes kultūras nama

Jēkabpils novada Rubenes pagastā pie Rubenes kultūras nama ir pabeigti projekta Nr. 17-05-AL24-A019.2201-000005 „Publiskās ārtelpas labiekārtošana pie Rubenes kultūras nama Rubenes pagastā” ietvaros plānotie labiekārtošanas darbi, sasniedzot projektā izvirzīto mērķi – labiekārtot publisko ārtelpu oriģinālas un estētiskas vides veidošanai un drošības līmeņa paaugstināšanai Rubenes pagasta teritorijā pie Rubenes kultūras nama.

Projekta rezultātā ir izveidota labiekārtota teritorija pie Rubenes kultūras nama – uzstādītas laternas un solārā sistēma, izbūvēts un aprīkots bērnu rotaļu laukums, uzstādīts stends “Dzejoļu krājums” ar Raiņa dzeju, atjaunota mūra siena, iekļaujot tautisko rakstu motīvus no Kaldabruņas Māras jostas, atjaunots Raiņa piemineklis, uzstādītas atkritumu urnas, sols un karogu masti, izveidotas puķu dobes, kā arī atjaunoti esošie soli un zāliens.

Projekta kopējās izmaksas 44549,37 EUR, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums sastāda 27000,00 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 17 549,37 EUR.

Būvdarbus veica SIA “Legāts”, savukārt būvniecības darbu gaitu objektā uzraudzīja SIA „LA Konsultants”.

Projektu speciāliste Agnese Kalniņa

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm