Ir noslēdzies biedrības “Lauku partnerība Sēlija” rīkotais radošais konkurss VEDĒJS

Ir noslēdzies biedrības “Lauku partnerība Sēlija” rīkotais radošais konkurss VEDĒJS, ko organizējam kopš 2006.gada.

Tā mērķis ir rosināt partnerības teritorijas lauku ļaudis teikt labus vārdus par saviem kaimiņiem, sava pagasta iedzīvotājiem, kuri ir apliecinājuši savu piederību laukiem ar izpalīdzību, sabiedrisko aktivitāti un optimismu. Ir iesniegti 10 apraksti. Tradicionāli aprakstu varoņi ir dažādu lauku dzīves jomu pārstāvji – uzņēmēji, vietējās kopienas aktīvisti, skolotāja, kultūras dzīves organizētāja, kultūrvēsturiskas vietas uzturētāji un labi sava darba veicēji. Jauninājums – aicinājām rakstīt arī par lauku cilvēkiem, kuru aizraušanās un vaļas prieks padara daudzkrāsaināku arī apkārtējo cilvēku dzīvi.

Pēc pirmajā konkursa gadā aizsāktās tradīcijas uz radošo darbu konkursa noslēguma pasākumu tiek aicināti visi aprakstu autori un varoņi, kā arī attiecīgo pagastu un novadu pārstāvji un draugi. Pasākums tradicionāli notiek iepriekšējā gada laureāta pagastā vai pilsētā. Šogad tie ir Kūku pagasta Zīlānos, kur dzīvo VEDĒJI 2017 – MĀRĪTE un GAITIS POĻI. Viņi  visus dalībniekus gaidīs 9.augustā pl.13.00 brīvdabas estrādē “Mārdadzis” Zīlānos, bet lietus gadījumā Sūnu pamatskolā. Lauku partnerības VEDĒJU pulkam ir piebiedrojušies 12 VEDĒJI. VEDĒJA 2018 vārdu uzzināsim pasākumā. Savu paldies VEDĒJIEM izteiksim ar ziediem un keramiķes Inetas Dzirkales veidotajiem piemiņas lukturīšiem. Svētku noskaņai uzstāsies Krustpils novada pašdarbnieki. Būs arī tradicionālais mielasts brīvā dabā.

Nr Varonis Autors
1. Inta Tomāne

 

Valija Bogdāne
2. Rita Sirmoviča Velta Lāce
3. Irma Deksne Veronika Pliska
4. Jolanta Kovnacka Rita Sirmoviča
5. Valērijs Timakhovs Valentīna Čāmāne
6. Ivars Kancāns Lidija Drozdovska
7. Solvita Kukle un Ingrīda Degtjarova Indra Zvirgzdiņa
8. Darja Strazdiņa Skaidrīte Medvecka
9 Akurātera  mājas saimnieces

Marija Dzērve un Līga Kļaviņa

Ausma Bērziņa
10 Gints Grīnbergs Sandra Grigorjeva