Monthly Archives: oktobris 2018

Lauku partnerības „Sēlija” suvenīru izstrādes, nolikums

Lauku partnerība „Sēlija” „Lauku partnerības „Sēlija” suvenīru izstrādes  Nolikums

  1. Konkursa organizētājs

Konkursa organizētājs ir biedrība Lauku partnerība „Sēlija” .

  1. Konkursa mērķi:
  • Prezentēt Lauku partnerību “Sēlija” vietējā, reģionālā un starptautiskā līmenī, nodrošinot kvalitatīvus vietējā ražojuma suvenīrus/prezentācijas priekšmetus;
  • Apzināt un popularizēt Lauku partnerības „Sēlija” teritorijas amatnieku, individuālo ražotāju, nevalstisko organizāciju(NVO) izstrādājumus, veicināt to noietu.

Projekta “Bērnu autoskolas apmācības laukuma” atklāšana

Sēlijas salas

“Divu projektu sadarbība – projekta “Sēlijas salas” vadītājas Dainas Alužānes prezentācija projekta “DaugavAbasMalas” konferencē.

Radošā rezidence “Debesjums”

Dzejas stunda iesācējiem

Dzejas stunda iesācējiem

Aicina daugaviešus uz kopīgām konferencēm par Latvijas lielākās upes baseina attīstību

Sadarbības projekta “DaugavAbasMalas” ietvaros biedrība “Zied zeme” sadarbībā ar vietējās rīcības grupām oktobrī uzsāk konferenču ciklu ap Daugavu esošajās pašvaldībās ar mērķi uzlabot Latvijas lielākās upes baseina ekonomisko situāciju.  Diskusijās aicināti pulcēties vietējie vides aktīvisti, pašvaldību amatpersonas, tūrisma uzņēmēji, NVO pārstāvji, amatnieki, pētnieki, politikas plānotāji, jaunieši un citas aktīvās iedzīvotāju grupas, lai veidotu sadarbības un kopīgiem spēkiem sekmētu tūrisma un uzņēmējdarbības attīstību Daugavas baseinā.

Latvijas Lauku forums

Pagājušās nedēļas nogalē biedrības “Latvijas Lauku forums” pārstāvji devās uz 3 izvēlētām unikālām vietām Sēlijā – Dvieti, Gārseni un Biržiem. Šīs tikšanās ietvaros tika kristalizēts iedzīvotājiem īpaši svarīgs jautājums, kuru izplatīt pagasta teritorijā, sniedzot iespēju iedzīvotājiem izteikt savu viedokli, tādējādi veicinot praktiskās līdzdalības nozīmīgumu vietas attīstībā.

Gārsenes pagasta teritorija tika izvēlēta, lai uzzinātu iedzīvotāju viedokli jautājumā: “Vai Gārsenes bagātības vajag veidot par komerciālām?” Jautājums tika izkristalizēts diskusiju laikā starp biedrības “Latvijas Lauku forums” un vietējiem pārstāvjiem.