Latvijas Lauku forums

Pagājušās nedēļas nogalē biedrības “Latvijas Lauku forums” pārstāvji devās uz 3 izvēlētām unikālām vietām Sēlijā – Dvieti, Gārseni un Biržiem. Šīs tikšanās ietvaros tika kristalizēts iedzīvotājiem īpaši svarīgs jautājums, kuru izplatīt pagasta teritorijā, sniedzot iespēju iedzīvotājiem izteikt savu viedokli, tādējādi veicinot praktiskās līdzdalības nozīmīgumu vietas attīstībā.

Gārsenes pagasta teritorija tika izvēlēta, lai uzzinātu iedzīvotāju viedokli jautājumā: “Vai Gārsenes bagātības vajag veidot par komerciālām?” Jautājums tika izkristalizēts diskusiju laikā starp biedrības “Latvijas Lauku forums” un vietējiem pārstāvjiem. 
https://goo.gl/forms/MdvjOoV8Nr5qkKpy2

Iedzīvotāji uz jautājumu aicināti atbildēt izmantojot augstāk norādītajā linkā vai klātienē Gārsenes pilī.

Šeit pieejama plašāka informācija un tikšanās reižu fotoattēli – https://goo.gl/ehfCaU 

Kampaņa notiks līdz 14. oktobrim. Pēc tam vietējie pārstāvji apzinās rezultātus un nodrošinās pieņemtā lēmuma izpildi, iesaistot iedzīvotājus. Informācija par rezultātiem tiks atspoguļota sagatavotās preses relīzēs.

Aktivitātes īstenošanu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Būsim priecīgi redzēt informāciju par šo kampaņu arī partnerības mājaslapā un/vai ar sociālajos tīklos, lai pēc iespējas vairāk Gārsenes pagasta iedzīvotāju uzzinātu par iespēju sniegt savu viedokli.