Category Archives: Aiz apvārsņa

“Rural Partnership Selija” started

From November 1, 2014 the association “Rural Partnership Selija” started a new block of activities – besides working out the develpment plan for 2014 -2020, the association started the implementation of its project “Beyond the Skyline”. The project was going on until March 31, 2016. The main task of the project – “To improve the quality of life to the children of families with low income and families living in the countryside, as well as to the people living in the institutions of social care through widening their world outlook and education possibilities by means of involving them into the process of planning the development of their local territory.

Lauku partnerība „ Sēlija” noslēdz projekta „Aiz apvāršņa” īstenošanu

sif-kras-eezAr 2014.gada gada 1. novembri  Lauku Partnerībā „ Sēlija” uzsākās  jauns darbības cikls – paralēli visām aktivitātēm, kas ir saistītas ar 2014. – 20120. gada attīstības stratēģijas sagatavošanu, tika īstenots projekts „ Aiz apvāršņa”. Šis projekts norisinājās līdz 2016. gada 31. martam, un tā vispārējais mērķis ir  „Uzlabot dzīves kvalitāti  maznodrošināto ģimeņu bērniem  un ģimenēm lauku reģionos, kā arī sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošiem cilvēkiem, paplašinot šo iedzīvotāju grupu redzesloku, izglītības iespējas, kā arī iesaistot viņus teritorijas attīstības plānošanas procesos.”

To improve the quality of life to the low income families and families living in rural areas

sif-kras-eezThe general task of the project is: “To improve the quality of life to the low income families and families living in rural areas, as well as to the people living in social care institutions by means of widening their outlook  and educational possibilities and through involving them in the process of territory planning.”

Lauku partnerība „ Sēlija” uzsāk ilgtermiņa projekta īstenošanu

sif-kras-eezAr šī gada 1. novembri  Lauku Partnerībā „ Sēlija” uzsākas jauns darbības cikls – paralēli visām aktivitātēm, kas ir saistītas ar 2014. – 20120. gada attīstības stratēģijas sagatavošanu, strādāsim arī pie projekta „ Aiz apvāršņa”. Šis projekts tiks ieviests līdz 2016. gada 31. martam, un tā vispārējais mērķis ir  „Uzlabot dzīves kvalitāti  maznodrošināto ģimeņu bērniem  un ģimenēm lauku reģionos, kā arī sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošiem cilvēkiem, paplašinot šo iedzīvotāju grupu redzesloku, izglītības iespējas, kā arī iesaistot viņus teritorijas attīstības plānošanas procesos.”

Lauku partnerība „ Sēlija” noslēdz projekta „Aiz apvāršņa” īstenošanu

Dunavas_berniAr 2014.gada gada 1. novembri  Lauku Partnerībā „ Sēlija” uzsākās  jauns darbības cikls – paralēli visām aktivitātēm, kas ir saistītas ar 2014. – 20120. gada attīstības stratēģijas sagatavošanu, tika īstenots projekts „ Aiz apvāršņa”. Šis projekts norisinājās līdz 2016. gada 31. martam, un tā vispārējais mērķis ir  „Uzlabot dzīves kvalitāti  maznodrošināto ģimeņu bērniem  un ģimenēm lauku reģionos, kā arī sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošiem cilvēkiem, paplašinot šo iedzīvotāju grupu redzesloku, izglītības iespējas, kā arī iesaistot viņus teritorijas attīstības plānošanas procesos.”

Par vērtībām savā ciemā un aiz apvāršņa.

47Noslēgumam tuvojas biedrības “Lauku partnerība Sēlija” īstenotais projekts “Aiz apvāršņa”, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds. Gada laikā bērni savās  grupās partnerības teritorijas 5 novadu ciemos Dunavā, Asarē, Biržos, Ritā un Vīpē iepazinās ar sava ciema vērtībām – cilvēkiem, vēsturiskiem notikumiem un vietām, nozīmīgākajām aktivitātēm. Nodarbībās projekta dalībnieki apguva dažādas praktiskas iemaņas, piemēram, veidošanu no māla un citiem dabas materiāliem, arī prasmes izklāstīt savu domu prezentācijā. Šīs iemaņas bērni pielietoja, veidojot individuālās un grupu ekspozīcijas “Mana ciema nākotne”.

Skatāmies aiz apvāršņa!

logooo

Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” veiksmīgi īsteno SIF finansiāli atbalstīto projektu “Aiz apvāršņa”. Turpinot vasaras nometņu ciklā “Skaties tālāk!” iepazīto, 28.augustā projekta dalībnieki no projekta grupām partnerības teritorijas 5 novadu ciemos Dunavā, Asarē, Biržos, Ritā un Vīpē devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Madonas novadu. Dalība braucienā bija motivācija bērnu aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai vasaras nometnēs ciemos – katras apdzīvotās vietas koordinators braucienam deleģēja 6 labākos darbnīcu cikla dalībniekus. Brauciena galvenais uzdevums – bērnu redzesloka paplašināšana, rādot, kā projekta sadarbības partneris – jauniešu biedrība “Pie kraujas” veiksmīgi darbojas aktīvās atpūtas iespēju paplašināšanā Madonas novadā. Salīdzinoši – biedrības „Lauku partnerība Sēlija” teritorijā jaunatnes/ bērnu interešu pārstāvības organizācijas ir nedaudzas, šī joma ir vājāk attīstīta.

Projektā „ Aiz apvāršņa” noslēgts vasaras nodarbību cikls

partneribass

Šajā projektā īstenojam trīs nodarbību ciklus bērniem – tie notiek visos piecos LP „ Sēlija” darbības aptvertajos novados – Aknīstes novada Ancenes ciemā, Jēkabpils novada Dunavas ciemā, Krustpils novada Vīpes ciemā, Salas novada Biržos un Viesītes novada Ritē.

Projekts “Aiz apvāršņa” 2013.EEZ/PP/1/MEC/099

aaaa

Projekta vispārējais mērķis ir „Uzlabot dzīves kvalitāti maznodrošināto ģimeņu bērniem un ģimenēm lauku reģionos, kā arī sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošiem cilvēkiem, paplašinot šo iedzīvotāju grupu redzesloku, izglītības iespējas, kā arī iesaistot viņus teritorijas attīstības plānošanas procesos.”

Lauku partnerība „ Sēlija” uzsāk ilgtermiņa projekta īstenošanu

aizapvarsna

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Ar šī gada 1. novembri biedrībā „Lauku partnerība Sēlija” uzsākas jauns darbības cikls – paralēli visām aktivitātēm, kas ir saistītas ar 2014. – 20120. gada attīstības stratēģijas sagatavošanu, strādāsim arī pie projekta „ Aiz apvāršņa”. Šis projekts tiks ieviests līdz 2016. gada 31. martam, un tā vispārējais mērķis ir „Uzlabot dzīves kvalitāti maznodrošināto ģimeņu bērniem un ģimenēm lauku reģionos, kā arī sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošiem cilvēkiem, paplašinot šo iedzīvotāju grupu redzesloku, izglītības iespējas, kā arī iesaistot viņus teritorijas attīstības plānošanas procesos.”