Category Archives: Aktualitātes

Seminārs „Kaimiņam roku devu!“

Lauku partnerības „Sēlija“ Seminārs potenciālajiem projektu iesniedzējiem „Kaimiņam roku devu!“ Piektdien, 14. Decembrī, pl. 11 00 Jēkabpils novada  Rubenes pagasta Kaldabruņas skolā.

Ar pateicības dievkalpojumu atklāj atdzimušo Sēlpils baznīcu

Vēsā 10.novembra dienā mums, Lauku partnerības „Sēlija” pārstāvēm, bija patiess gods piedalīties ļoti īpaša projekta atklāšanas pasākumā.

Projekts „Sēlpils baznīcas glābšanas darbi” ir viens no 63 šobrīd apstiprinātajiem LEADER programmas projektiem. Taču šai gadījumā gribētos teikt – tas ir vairāk nekā projekts. Tas ir notikums. Atdzimšanas notikums. Jo tur, kur 2016. Gadā bija tikai Sēlpils baznīcas mūri, šobrīd tiešām ir Baznīca. Ar jumtu, kas atklāj gaišās debesis. Ar smiltīm grīdas vietā. Ar altāri no Daugavas radzēm.

Biedrība “InSpe” veiksmīgi realizē ELFLA atbalstīto projektu

Biedrība „InSpe” ir pabeigusi projekta “Bērnu autoskolas apmācības laukuma izveide” (Nr.17-05-AL24-A019.2203-000008) realizāciju.

Projekts 2017. gadā tika iesniegts un apstiprināts Biedrības Lauku partnerība „Sēlija” izsludinātā atklātā projektu konkursa ietvaros Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 6. rīcībā „Draudzīga un atbalstoša dzīves vide”. Projekta kopējās izmaksas – 19 347,10 EUR, publiskais Lauku atbalsta dienesta finansējums – 17 412,39 EUR, 1 934,71 EUR Krustpils novada pašvaldības līdzfinansējums. Būvdarbus veica SIA “ALBI GROUP”.

Mana Latvija, mani lauki, mana kopiena

Laika posmā no 7. līdz 14.oktobrim Dvietes un Gārsenes pagasta, kā arī Salas novada iedzīvotāji un viesi tika aicināti dalīties ar savu viedokli kampaņas lauku iedzīvotāju uzrunāšanai un iesaistei  “Mana Latvija, mani lauki, mana kopiena: mūsu rīcība” ietvaros. 

  • Salas novadā – Kas pašvaldībai jādara, lai Tu organizētu un/vai piedalītos sabiedriskās aktivitātēs?  
  • Dvietes pagastā –  Kam vajadzētu veicināt tūrisma attīstību Dvietes pagastā?
  • Gārsenes pagastā –  Vai Gārsenes bagātības vajag veidot par komerciālām?  

Triju Sēlijas lauku partnerību kopīgi īstenotajā projektā “Sēlijas salas” sācies otrais īstenošanas gads

Lauku partnerības “Sēlija”, Aizkraukles rajona partnerības un Daugavpils un Ilūkstes novadu lauku partnerības “Kaimiņi” starpteritoriālās sadarbības projekts „„Sēlijas salas” – tematiskais tūrisms mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājs Sēlijā”, noslēdzis pirmo īstenošanas gadu.

Lauku partnerības „Sēlija” suvenīru izstrādes, nolikums

Lauku partnerība „Sēlija” „Lauku partnerības „Sēlija” suvenīru izstrādes  Nolikums

  1. Konkursa organizētājs

Konkursa organizētājs ir biedrība Lauku partnerība „Sēlija” .

  1. Konkursa mērķi:
  • Prezentēt Lauku partnerību “Sēlija” vietējā, reģionālā un starptautiskā līmenī, nodrošinot kvalitatīvus vietējā ražojuma suvenīrus/prezentācijas priekšmetus;
  • Apzināt un popularizēt Lauku partnerības „Sēlija” teritorijas amatnieku, individuālo ražotāju, nevalstisko organizāciju(NVO) izstrādājumus, veicināt to noietu.

Projekta “Bērnu autoskolas apmācības laukuma” atklāšana

Sēlijas salas

“Divu projektu sadarbība – projekta “Sēlijas salas” vadītājas Dainas Alužānes prezentācija projekta “DaugavAbasMalas” konferencē.

Radošā rezidence “Debesjums”

Dzejas stunda iesācējiem