Category Archives: Leader 2007-2013

IZBRAUKUMA SEMINĀRS „LEADER programmas 2007. – 2013. rezultāti un ietekme LP Sēlija teritorijā”

Fokusgrupu semināri

logoo

Biedrība „Lauku Partnerība Sēlija” ir uzsākusi semināru norises ciklu „LEADER programmas 2007. – 2013. gadā ieviesto projektu kopējie rezultāti un programmas īstenošanas process „LP Sēlija” teritorijā. Analīze, secinājumi un ieteikumi”, ar mērķi izvērtēt Integrētās lauku attīstības stratēģijas ieviešanas rezultātus 2007. – 2013.gada plānošanas periodā. Semināru organizācija tiek realizēta vairākos blokos.