Category Archives: Māksla un ainava pieaugušo izglītībā

No Itālijas – ar jaunām zināšanām un apņēmību.

Darbu pie ES Mūžizglītības programmas Grundtvig mācību partnerību projekta „Māksla un ainava pieaugušo izglītībā” biedrība Lauku Partnerība „Sēlija” uzsāka 2013. gadā. Šai projektā līdzdarbojas septiņas valstis – Itālija, Grieķija, Turcija, Lielbritānija, Norvēģija, Francija un Latvija. Pirmajā darba vizītē uz Lielbritāniju šī projekta ietvaros devās LP „Sēlija” valdes priekšsēdētāja Skaidrīte Medvecka un valdes locekle Maija Bataraga.

PROJEKTA VIETĒJĀS AKTIVITĀTES

                                                     PROJEKTA VIETĒJĀS AKTIVITĀTES

Jūlijs, 2015. Prezentācijas “Māksla un degradētā vide” gatavošana projekta noslēguma mobilitātei Trodheimā, Norvēģijā.

Jūnijs, 2015. Līdzdalība biedrības „Ūdenszīmes” ikgadējo Siena dienu organizēšanā un materiālā nodrošinājuma sagādē Jēkabpils novada Kaldabruņas skolā.

Maijs, 2015. Prezentācijas “Latvijas logi. Stikla otrā dzīve” izveide par pieredzi stiklapārstrādē un izglītojamo apmācībām mākslas priekšmetu izgatavošanā.

Aprīlis, 2015. Prezentācijas gatavošana par īstenotajām vietējām aktivitātēm, gatavojoties mobilitātei Konya, Turcijā.

ES Mūžizglītības programmas projekts „Māksla un ainava pieaugušo izglītībā”

ES Mūžizglītības programmas projekts „Māksla un ainava pieaugušo izglītībā”

Ir finansiāli atbalstīts ES Mūžizglītības programmas Grundtvig mācību partnerību projekts „Māksla un vide pieaugušo izglītībā” („Art and Landscape for Adult Education”), kas tiks īstenots 2013.-2015.gadā. Projekta partnerorganizācijas ir no 7 valstīm: Itālijas, Norvēģijas, Francijas, Grieķijas, Turcijas, Anglijas un Latvijas. Projekts ļaus partnerības teritorijā esošām biedrībām, kas darbojas vides un kultūras jomā, gūt jaunas zināšanas par to, kā ar dažādiem elementiem papildināt vidi ap sevi, apgūstot partnerorganizāciju pieredzi starptautisko mācību braucienu laikā. Projekta partneru pirmā tikšanās notiks 27.-31.10.2013. Londonā, Anglijā, kuras laikā partneri iepazīsies klātienē, precizēs darbības programmu, sadalīs veicamos pienākumus.