Sēlija – savdabīgs, nepelnīti piemirsts Latvijas lauku novads, kurā vēl daudz neizpētīta un neizkopta. (J.Stradiņš). Sēlijas īpašo mentalitāti veidojusi lēnīga, zaļa, pauguraina, piemīlīga ainava, lielāka neatkarība no oficiālās varas, dažādu reliģisku konfesiju līdzāspastāvēšana, multikulturālisms, daudzu izglītotu, ievērojamu cilvēku darbība, kā arī zināma nošķirtība un atstumtība no modernizācijas tendencēm. lasīt vairāk

________________________________________________________________________________

2007.-2013.gada plānošanas periodā biedrībā „Lauku partnerība Sēlija” īstenotie LEADER programmas projekti novados Lasīt vairāk

IZBRAUKUMA SEMINĀRS „LEADER programmas 2007. – 2013. rezultāti un ietekme LP Sēlija teritorijā”

Fokusgrupu semināri

logoo

Biedrība „Lauku Partnerība Sēlija” ir uzsākusi semināru norises ciklu „LEADER programmas 2007. – 2013. gadā ieviesto projektu kopējie rezultāti un programmas īstenošanas process „LP Sēlija” teritorijā. Analīze, secinājumi un ieteikumi”, ar mērķi izvērtēt Integrētās lauku attīstības stratēģijas ieviešanas rezultātus 2007. – 2013.gada plānošanas periodā. Semināru organizācija tiek realizēta vairākos blokos.