LAUKU ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS  2014. – 2O2O. VĪZIJA – IECERES VAI PAMATVIRZIENI UZ ŠO BRĪDI, KAD ADMINISTRATĪVIE NOSACĪJUMI VĒL NAV ZINĀMI. Sēlijas nākotnes vīzija ________________________________________________________________________________

Notiek semināri par LEADER programmas 2017. gada konkursu

Pirmais seminārs norisinājās 11. janvārī Viesītes kultūras pilī un izsauca lielu apmeklētāju interesi

Nākamie semināri notiks 31. janvārī Krustpils pagasta kultūras namā un 7. februārī Biržu tautas namā.

Pasākuma plāns 31.01.2017

Pasākuma plāns 07.02.2017

Aicinām iepazīties arī ar pievienoto prezentāciju!

2017_LP_Sēlija_Prezentācija

Kā sagatavot projektu pieteikumus LEADER programmas 2017.gada projektu konkursam

partnerigalogo

Lauku partnerība Sēlija Semināra LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem „Kā sagatavot projektu pieteikumus  LEADER  programmas  2017.gada projektu konkursam”

2.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma

partnerigalogoBiedrības Lauku partnerība „Sēlija”  paziņojums

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija”  izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Sludinājums

LEADER 2016 Apstiprinātie projekti

landscape_color

Apstiprinātie projekti

Lauku partnerība Sēlija rīko Semināru LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem

Tveršana

Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem/ atbalsts projektu ideju izstrādē: „ Produkcijas  un pakalpojumu veidi lauku reģionā. To izplatīšanas iespējas.”

Lauku partnerībā „Sēlija” noslēgusies pirmā jaunā perioda LEADER projektu iesniegšanas kārta.

Tveršana

Projektu pieņemšana šī perioda LEADER konkursā noslēdzās 9.jūnijā, un kopumā ir saņemti 45 projekti. Projektu pieņemšana notika 7 no kopumā 8 stratēģijas „Lauki – vide, kur vērts dzīvot 2014. – 2020.”  rīcībās.

Biedrības Lauku partnerība „Sēlija” paziņojums

Tveršana

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija”  izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Kā sagatavot projektu pieteikumus LEADER programmas 2016.gada projektu konkursam


TveršanaLauku partnerība Sēlija

Semināra LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem

„Kā sagatavot projektu pieteikumus  LEADER  programmas  2016.gada projektu konkursam”  

Seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem „Vietas veidošana un tai pieejamie LEADER līdzekļi 2016.gadā.

DSC_2907Seminārs norisinājās 29. Martā Biržu tautas namā, un, neraugoties uz pēcsvētku dienu, tautas nama zāle bija piepildīta.

Semināra sākumā ar lekciju „Mūsu telpa, mūsu laiks, mūsu atbildība. Dzīves telpas veidošanas pamatprincipi”  uzstājās  teritorijas plānotājs – vietradis Jānis Ķīnasts. Viņa skatījums uz telpas veidošanu un plānoto projektu ietekmi bija ļoti filozofisks, balstīts vienkāršās un stabilās pamatvērtībās – kā mūsu projekts ietekmē ekonomiku? Vidi? Sociālo dzīvi? Kultūras parādības? . Iespējams, ka publikas domas par šo priekšlasījumu dalījās – kādam tas šķita pārāk vispārīgs, kāds – saņēma tieši to, ko bija gaidījis. Pēc pasākuma saņēmām zvanus ar lūgumu šo prezentāciju iepazīt sīkāk, analizēt kopā ar darba kolektīvu, plānotā projekta ieviešanas komandu. Tātad – visi interesenti šo prezentāciju varēs saņemt savā e – pastā, tikai jāuzraksta lūgums to izsūtīt vai nu Ievai – ieva.jatniece@gmail.com vai Skaidrītei – sk_medvecka@inbox.lv

Vietas veidošana un tai pieejamie LEADER līdzekļi 2016.gadā

sdfsd

Lauku partnerība Sēlija

Semināra LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem

„Vietas veidošana un tai pieejamie LEADER līdzekļi 2016.gadā”