Administrācija

partneriba

Administrācija

 

Ieva Jātniece

Izpilddirektore

tel. 29548967

ieva.jatniece@gmail.com

 

Skaidrīte Medvecka

Administratīvā vadītāja,

projekta vadītāja – koordinatore

tel. 65236604, T. 26590352

sk_medvecka@inbox.lv

 

Antra Deksne

Finanšu vadītāja

tel. 22001982

antra13@inbox.lv