Informācija par iestāšanos

Biedrība „Lauku partnerība Sēlija” tika nodibināta 2004.gada 29. oktobrī.

 Biedrības mērķis ir veicināt lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību Sēlijas novadā,

atbalstot lauku iedzīvotāju iniciatīvas grupu un indivīdu darbību. Mērķa īstenošanā kopā darbojas pašvaldības un to teritorijā esošās iniciatīvas grupas un uzņēmēji.

Tā ir atvērta- biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība.

Lai iestātos biedrībā

  • iepazīstas ar biedrības darbības mērķi un Statūtiem un tos atbalsta: STATŪTI
  • ir motivācija radoši līdzdarboties biedrības stratēģijas izstrādē un aktivitātēs;
  • iesniedz biedrības valdei lēmumu par iestāšanos biedrībā; pašvaldība padomes lēmumā min savu pagasta koordinatoru- labieti, kurš rosinās sava pagasta cilvēku iesaistīšanos vietējās iniciatīvās un uzturēs kontaktus ar partnerību;
  • aizpilda biedrības iestāšanās anketu: ANKETA
  • ieskaita LP Sēlija kontā iestāšanās un biedra naudu
  • Lauku partnerības Sēlija logo: Lejupielādēt

ppppppp