Valde

Lauku partnerības “Sēlija” valdes sastāvs uz 2017. gada 16.oktobri.

Pašvaldību iestāžu pārstāvji:

 • Irēna Sproģe –Salas novada domes priekšsēdētāja;
 • Jānis Subatiņš – Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors;
 • Kārlis Stars – Krustpils novada pašvaldība, deputāts;
 • Alfons Žuks – Viesītes novada domes priekšsēdētājs;
 • Ilga Cālīte – Aknīstes novada pašvaldība, telpiskās attīstības plānotāja.

Privātpersonas (sociālie un ekonomiskie partneri):

 • Aina Guoģe – biedrības „Ritten“ pārstāve, pārstāv lauku sieviešu intereses;
 • Egita Pakalne – biedrības „Betānija“ pārstāve, pārstāv jauniešu intereses;
 • Kristīna Rubina – zemnieku saimniecības „Martaskalns“ pārstāve;
 • Mārtiņš Skujiņš – SIA „Vistiņas“ pārstāvis;
 • Gundars Stiebriņš – Z/S „Kaļķi“ pārstāvis;
 • Kristīne Ozola – biedrības „Dienas gaisma“ pārstāve.

Valdes priekšsēdētāja – Ilga Cālīte