Skatāmies aiz apvāršņa!

logooo

Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” veiksmīgi īsteno SIF finansiāli atbalstīto projektu “Aiz apvāršņa”. Turpinot vasaras nometņu ciklā “Skaties tālāk!” iepazīto, 28.augustā projekta dalībnieki no projekta grupām partnerības teritorijas 5 novadu ciemos Dunavā, Asarē, Biržos, Ritā un Vīpē devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Madonas novadu. Dalība braucienā bija motivācija bērnu aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai vasaras nometnēs ciemos – katras apdzīvotās vietas koordinators braucienam deleģēja 6 labākos darbnīcu cikla dalībniekus. Brauciena galvenais uzdevums – bērnu redzesloka paplašināšana, rādot, kā projekta sadarbības partneris – jauniešu biedrība “Pie kraujas” veiksmīgi darbojas aktīvās atpūtas iespēju paplašināšanā Madonas novadā. Salīdzinoši – biedrības „Lauku partnerība Sēlija” teritorijā jaunatnes/ bērnu interešu pārstāvības organizācijas ir nedaudzas, šī joma ir vājāk attīstīta.

Projektā „ Aiz apvāršņa” noslēgts vasaras nodarbību cikls

partneribass

Šajā projektā īstenojam trīs nodarbību ciklus bērniem – tie notiek visos piecos LP „ Sēlija” darbības aptvertajos novados – Aknīstes novada Ancenes ciemā, Jēkabpils novada Dunavas ciemā, Krustpils novada Vīpes ciemā, Salas novada Biržos un Viesītes novada Ritē.

IZBRAUKUMA SEMINĀRS „LEADER programmas 2007. – 2013. rezultāti un ietekme LP Sēlija teritorijā”

Seminārs “KULTŪRAS EKONOMISKAIS POTENCIĀLS”

Projekts “Aiz apvāršņa” 2013.EEZ/PP/1/MEC/099

aaaa

Projekta vispārējais mērķis ir „Uzlabot dzīves kvalitāti maznodrošināto ģimeņu bērniem un ģimenēm lauku reģionos, kā arī sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošiem cilvēkiem, paplašinot šo iedzīvotāju grupu redzesloku, izglītības iespējas, kā arī iesaistot viņus teritorijas attīstības plānošanas procesos.”

Lauku partnerība „ Sēlija” uzsāk ilgtermiņa projekta īstenošanu

aizapvarsna

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Ar šī gada 1. novembri biedrībā „Lauku partnerība Sēlija” uzsākas jauns darbības cikls – paralēli visām aktivitātēm, kas ir saistītas ar 2014. – 20120. gada attīstības stratēģijas sagatavošanu, strādāsim arī pie projekta „ Aiz apvāršņa”. Šis projekts tiks ieviests līdz 2016. gada 31. martam, un tā vispārējais mērķis ir „Uzlabot dzīves kvalitāti maznodrošināto ģimeņu bērniem un ģimenēm lauku reģionos, kā arī sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošiem cilvēkiem, paplašinot šo iedzīvotāju grupu redzesloku, izglītības iespējas, kā arī iesaistot viņus teritorijas attīstības plānošanas procesos.”

Fokusgrupu semināri

logoo

Biedrība „Lauku Partnerība Sēlija” ir uzsākusi semināru norises ciklu „LEADER programmas 2007. – 2013. gadā ieviesto projektu kopējie rezultāti un programmas īstenošanas process „LP Sēlija” teritorijā. Analīze, secinājumi un ieteikumi”, ar mērķi izvērtēt Integrētās lauku attīstības stratēģijas ieviešanas rezultātus 2007. – 2013.gada plānošanas periodā. Semināru organizācija tiek realizēta vairākos blokos.