Projekta apraksts

ES Mūžizglītības programmas projekts

„Māksla un ainava pieaugušo izglītībā”

Ir finansiāli atbalstīts ES Mūžizglītības programmas Grundtvig mācību partnerību projekts „Māksla un vide pieaugušo izglītībā” („Art and Landscape for Adult Education”), kas tiks īstenots 2013.-2015.gadā. Projekta partnerorganizācijas ir no 7 valstīm: Itālijas, Norvēģijas, Francijas, Grieķijas, Turcijas, Anglijas un Latvijas. Projekts ļaus partnerības teritorijā esošām biedrībām, kas darbojas vides un kultūras jomā, gūt jaunas zināšanas par to, kā ar dažādiem elementiem papildināt vidi ap sevi, apgūstot partnerorganizāciju pieredzi starptautisko mācību braucienu laikā. Projekta partneru pirmā tikšanās notiks 27.-31.10.2013. Londonā, Anglijā, kuras laikā partneri iepazīsies klātienē, precizēs darbības programmu, sadalīs veicamos pienākumus.

as